Daarnaast moet u er meer over weten.

JURIDISCHE KENNISGEVING

De website wabdesignhkg.com is een promotionele en commerciële online communicatiedienst voor het publiek die wordt gepubliceerd en beheerd door:
W2 (POWERBACK FRANKRIJK), SAS - Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 20.000 euro, met maatschappelijke zetel te 23, rue DE CLOCHEVILLE in TOURS (37000), ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister onder nummer 808942452.
Telefoonnummer: 02 47 52 32 82
E-mailadres: contact@wabdesignhkg.com
Faxnummer: 0
Intracommunautair btw-nummer: FR 82808942452
W2 (POWERBACK FRANCE) voert de elektronische handelsactiviteit uit die door deze Website wordt geïmplementeerd vanuit de eerder aangeduide maatschappelijke zetel.
De publicatiedirecteur van de site wabdesignhkg.com is Madame Emmanuelle GOUGEARD, als voorzitter van W2 (POWERBACK FRANCE).


Deze site wordt gehost door: Wix
Van Wix.com Inc.
Adres: 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Telefoon: + 1415-639-9034.