top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

 

De website wabdesignhkg.com is een online openbare communicatiedienst van promotionele en commerciële aard, gepubliceerd en beheerd door:
W2 (POWERBACK FRANCE), SAS - Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 20.000 euro, met maatschappelijke zetel te 23, rue DE CLOCHEVILLE in TOURS (37000), geregistreerd bij het handels- en vennootschapsregister onder nummer 808942452.
Telefoonnummer: 02 47 52 32 82
E-mailadres: contact@wabdesignhkg.com
Faxnummer: 0
Intracommunautair btw-nummer: FR 82 808 942 452
W2 (POWERBACK FRANCE) voert de e-commerce-activiteit uit die door deze website wordt geïmplementeerd vanuit het eerder aangewezen hoofdkantoor.
De publicatiedirecteur van de site wabdesignhkg.com is mevrouw Emmanuelle GOUGEARD, als voorzitter van W2 (POWERBACK FRANCE).


Deze site wordt gehost door: Wix
Wix.com Inc.
Adres: 500 Terry A Francois Blvd San Francisco, CA 94158 
Telefoon: +1 415-639-9034.

bottom of page